THÔNG BÁO Về việc Kê khai di dời mồ mả để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Chợ Tam Quan Bắc (Nghĩa địa Gò Quyền khu phố Dĩnh Thạnh)
Xem thêm chủ đề