Số đơn vị hành chính phân theo huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 

 Tên đơn vị hành chính

Phường

Thị trấn

Thành phố Quy Nhơn

16

-

5

Thị xã An Nhơn

5

-

10

Huyện An Lão

-

1

9

Huyện Hoài Nhơn

-

2

15

Huyện Hoài Ân

-

1

14

Huyện Phù Mỹ

-

2

17

Huyện Vĩnh Thạnh

-

1

8

Huyện Tây Sơn

-

1

14

Huyện Phù Cát

-

1

17

Huyện Tuy Phước

-

2

11

Huyện Vân Canh

-

1

6

1. Thành phố Quy Nhơn

* Phường Nhơn Bình

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Khu vực 6

Khu vực 7

Khu vực 8

Khu vực 9

Phường Nhơn Phú

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Khu vực 6

Khu vực 7

Khu vực 8

Phường Đống Đa

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 4a

Khu vực 5

Khu vực 6

Khu vực 7

Khu vực 8

Khu vực 9

Khu vực 9a

Khu vực 10

Khu vực 11

Phường Trần Quang Diệu

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 4

Khu vực 5

Khu vực 6

Khu vực 7

Khu vực 8

Khu vực 9

Phường Hải Cảng

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Khu vực 6

Khu vực 7

Khu vực 8

Khu vực 9

Khu vực 10

Khu vực 11

Phường Quang Trung

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Khu vực 6

Khu vực 7

Khu vực 8

Phường Thị Nại

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Khu vực 6

Phường Lê Hồng Phong

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Khu vực 6

Khu vực 7

Khu vực 8

Phường Trần Hưng Đạo

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Khu vực 6

Khu vực 7

Khu vực 8

Phường Ngô Mây

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Khu vực 6

Khu vực 7

Khu vực 8

Khu vực 9

Khu vực 10

Khu vực 11

Khu vực 12

Phường Lý Thường Kiệt

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Phường Lê Lợi

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Khu vực 6

Khu vực 7

Khu vực 8

Khu vực 9

Khu vực 10

Phường Trần Phú

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Khu vực 6

Khu vực 7

Phường Bùi Thị Xuân

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Khu vực 6

Khu vực 7

Khu vực 8

Phường Nguyễn Văn Cừ

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Khu vực 6

Khu vực 7

Khu vực 8

Khu vực 9

Phường Ghềnh Ráng

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

Khu vực 5

Xã Nhơn Lý

Thôn Lý Chánh

Thôn Lý Hòa

Thôn Lý Hưng

Thôn Lý Lương

Xã Nhơn Hội

Thôn Hội Thành

Thôn Nhơn Phước

Thôn Hội Tân

Thôn Hội Lợi

Xã Nhơn Hải

Thôn Hải Bắc

Thôn Hải Đông

Thôn Hải Nam

Thôn Hải Giang

Xã Nhơn Châu

Thôn Tây

Thôn Trung

Thôn Đông

Xã Phước Mỹ

Thôn Thanh Long

Thôn Long Thành

Thôn Mỹ Lợi

2. Thị xã An Nhơn

Phường Bình Định

Khu vực Kim Châu

Khu vực Trần Phú

Khu vực Ngô Gia Tự

Khu vực Quang Trung

Khu vực Minh Khai

Khu vực Mai Xuân Thưởng

Khu vực Vĩnh Liêm

Khu vực Liêm Trực

Phường Đập Đá

Khu vực Đông Phương Danh

Khu vực Nam Phương Danh

Khu vực Tây Phương Danh

Khu vực Bắc Phương Danh

Khu vực Băng Châu

Khu vực Bả Canh

Khu vực Mỹ Hòa

Phường Nhơn Thành

Khu vực Vĩnh Phú

Khu vực Tiên Hội

Khu vực Vạn Thuận

Khu vực Châu Thành

Khu vực Phú Thành

Khu vực Lý Tây

Khu vực Nhơn Thuận

Khu vực An Lợi

Phường Nhơn Hưng

Khu vực Chánh Thạnh

Khu vực Cẩm Văn

Khu vực Tiên Hòa

Khu vực Hòa Cư

Khu vực An Ngãi

Khu vực Phò An

Phường Nhơn Hòa

Khu vực Huỳnh Kim

Khu vực Phú Sơn

Khu vực Hòa Nghi

Khu vực An Lộc

Khu vực Phụ Quang

Khu vực Long Quang

Khu vực Trung Ái

Khu vực Tân Hòa

Khu vực Nghiễm Hòa

Xã Nhơn Mỹ

Thôn Tân Nghi

Thôn Tân Đức

Thôn Nghĩa Hòa

Thôn Thuận Đức

Thôn Đại An

Thôn Thiết Tràng

Thôn Đại Bình

Thôn Tân Kiều

Thôn Hòa Phong

Xã Nhơn Hạnh

Thôn Xuân Mai

Thôn Thanh Mai

Thôn Định Thuận

Thôn Tịnh Bình

Thôn Lộc Thuận

Thôn Tịnh Hòa

Thôn Bình An

Thôn Thái Xuân

Thôn Dương Xuân

Thôn Hòa Đông

Thôn Hòa Tây

Thôn Nhơn Thiện

 • Xã Nhơn Hậu

Thôn Ngãi Chánh

Thôn Vân Sơn

Thôn Thiết Trụ

Thôn Đại Hòa

Thôn Bắc Thuận

Thôn Nam Tân

Thôn Bắc Nhạn Tháp

Thôn Nam Nhạn Tháp

Thôn Thạnh Danh

 • Xã Nhơn Phong

Thôn Thanh Giang

Thôn Thanh Danh

Thôn Kim Tài

Thôn Tam Hòa

Thôn Trung Lý

Thôn Liêm Định

Thôn Liêm Lợi

 • Xã Nhơn An

Thôn Thuận Thái

Thôn Thanh Liêm

Thôn Háo Đức

Thôn Trung Định

Thôn Tân Dương

Thôn Tân Dân

 • Xã Nhơn Phúc

Thôn Thắng Công

Thôn Thái Thuận

Thôn Hòa Mỹ

Thôn Nhơn Nghĩa Tây

Thôn Nhơn Nghĩa Đông

Thôn Phụ Ngọc

Thôn Mỹ Thạnh

Thôn An Thái

 • Xã Nhơn Khánh

Thôn Quan Quang

Thôn An Hòa

Thôn Hiếu An

Thôn Khánh Hòa

 • Xã Nhơn Lộc

Thôn Trường Cửu

Thôn An Thành

Thôn Đông Lâm

Thôn Cù Lâm

Thôn Tráng Long

Thôn Tân Lập

 • Xã Nhơn Tân

Thôn Nam Tượng 1

Thôn Nam Tượng 2

Thôn Nam Tượng 3

Thôn Thọ Tân Bắc

Thôn Thọ Tân Nam

 • Xã Nhơn Thọ

Thôn Ngọc Thạnh

Thôn Đông Bình

Thôn Thọ Lộc 1

Thôn Thọ Lộc 2

3. Huyện An Lão

 • Thị trấn An Lão

Thôn 2

Thôn 7

Thôn 9

Thôn Gò Bùi

Thôn Hưng Nhơn

Thôn Hưng Nhơn Bắc

 • Xã An Hưng

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

 • Xã An Trung

Thôn 1

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 8

Thôn TơMangGhen

 • Xã An Dũng

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

 • Xã An Vinh

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

Thôn 7

 • Xã An Toàn

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

 • Xã An Tân

Thôn Thanh Sơn

Thôn Tân Lập

Thôn Tân An

Thôn Thuận An

Thôn Gò Đồn

Thôn Thuận Hòa

 • Xã An Hòa

Thôn Long Hòa

Thôn Hưng Nhượng

Thôn Xuân Phong Bắc

Thôn Xuân Phong Tây

Thôn Xuân Phong Nam

Thôn Vạn Long

Thôn Vạn Khánh

Thôn Trà Cong

Thôn Vạn Xuân

 • Xã An Quang

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

Thôn 6

 • Xã An Nghĩa

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn 4

Thôn 5

4. Huyện Hoài Nhơn

 • Thị trấn Tam Quan

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

 • Thị trấn Bồng Sơn

Khối Thiết Đính Bắc

Khối Thiết Đính Nam

Khối Trung Lương

Khối Phụ Đức

Khối Liêm Bình

Khối 6

Khối 5

Khối 4

Khối 3

Khối 2

Khối 1

 • Xã Hoài Sơn

Thôn Cẩn Hậu

Thôn Túy Sơn

Thôn La Vuông

Thôn An Hội Bắc

Thôn An Hội

Thôn Phú Nông

Thôn Hy Tường

Thôn Túy Thạnh

Thôn Hy Văn

Thôn Tường Sơn

Thôn Tường Sơn Nam

Thôn An Đỗ

 • Xã Hoài Châu Bắc

Thôn Hy Thế

Thôn Chương Hòa

Thôn Quy Thuận

Thôn Gia An

Thôn Gia An Nam

Thôn Liễu An

Thôn Liễu An Nam

Thôn Gia An Đông

Thôn Tuy An

Thôn Bình Đê

 • Xã Hoài Châu

Thôn An Quý Bắc

Thôn An Quý Nam

Thôn Hội An

Thôn Hội An Tây

Thôn Tân Trung

Thôn Tân An

Thôn Thành Sơn Tây

Thôn Thành Sơn

Thôn An Sơn

 • Xã Hoài Phú

Thôn Cự Tài 1

Thôn Cự Tài 2

Thôn Mỹ Bình 1

Thôn Mỹ Bình 2

Thôn Mỹ Bình 3

Thôn Lương Thọ 1

Thôn Lương Thọ 2

Thôn Lương Thọ 3

Thôn Cự Lễ

 • Xã Tam Quan Bắc

Thôn Thiện Chánh 2

Thôn Thiện Chánh 1

Thôn Thiện Chánh

Thôn Tân Thành 2

Thôn Tân Thành

Thôn Tân Thành 1

Thôn Dĩnh Thạnh

Thôn Công Thạnh

Thôn Trường Xuân Tây

Thôn Trường Xuân Đông

 • Xã Tam Quan Nam

Thôn Trung Hóa

Thôn Tăng Long 1

Thôn Tăng Long 2

Thôn Cửu Lợi Đông

Thôn Cửu Lợi Nam

Thôn Cửu Lợi Tây

Thôn Cửu Lợi Bắc

 • Xã Hoài Hảo

Thôn Phụng Du 1

Thôn Tấn Thạnh 1

Thôn Tấn Thạnh 2

Thôn Hội Phú

Thôn Phụng Du 2

Thôn Cự Lễ

 • Xã Hoài Thanh Tây

Thôn Tài Lương 3

Thôn Tài Lương 4

Thôn Ngọc Sơn Nam

Thôn Ngọc Sơn Bắc

Thôn Tài Lương 1

Thôn Tài Lương 2

Thôn Ngọc An Trung

Thôn Ngọc An Đông

Thôn Ngọc An Tây

Thôn Bình Phú

 • Xã Hoài Thanh

Thôn An Dinh 1

Thôn An Dinh 2

Thôn An Lộc 1

Thôn An Lộc 2

Thôn Mỹ An 1

Thôn Mỹ An 2

Thôn Trường An 1

Thôn Trường An 2

Thôn Lâm Trúc 1

Thôn Lâm Trúc 2

 • Xã Hoài Hương

Thôn Thiện Đức Bắc

Thôn Thiện Đức

Thôn Thiện Đức Đông

Thôn Nhuận An

Thôn Nhuận An Đông

Thôn Phú An

Thôn Thạnh Xuân

Thôn Thạnh Xuân Đông

Thôn Thạnh Xuân Bắc

Thôn Ca Công Nam

Thôn Ca Công

 • Xã Hoài Tân

Thôn Đệ Đức 1

Thôn Đệ Đức 2

Thôn Đệ Đức 3

Thôn Giao Hội 1

Thôn Giao Hội 2

Thôn An Dưỡng 1

Thôn An Dưỡng 2

 • Xã Hoài Hải

Thôn Kim Giao Bắc

Thôn Kim Giao Nam

Thôn Kim Giao Trung

Thôn Kim Giao Thiện

Thôn Diêu Quang

 • Xã Hoài Xuân

Thôn Thuận Thượng 1

Thôn Thuận Thượng 2

Thôn Song Khánh

Thôn Thái Lai

Thôn Hòa Trung 1

Thôn Hòa Trung 2

Thôn Vĩnh Phụng 1

Thôn Vĩnh Phụng 2

 • Xã Hoài Mỹ

Thôn Phú Xuân

Thôn Mỹ Khánh

Thôn An Nghiệp

Thôn Xuân Khánh

Thôn Khánh Trạch

Thôn Mỹ Thọ

Thôn Định Công

Thôn Định Trị

Thôn Xuân Vinh

Thôn Lộ Diêu

Thôn Công Lương

 • Xã Hoài Đức

Thôn Định Bình Nam

Thôn Định Bình

Thôn Bình Chương

Thôn Bình Chương Nam

Thôn Văn Cang

Thôn Diễn Khánh

Thôn Lại Đức

Thôn Lại Khánh Nam

Thôn Lại Khánh

Thôn Lại Khánh Tây

5. Huyện Hoài Ân

 • Thị trấn Tăng Bạt Hổ

Thôn Gia Chiểu 1

Thôn Gia Chiểu 2

ThônThanh Tú

Thôn Gò Cau

Thôn Du Tự

 • Xã Ân Hảo Tây

Thôn Tân Xuân

Thôn Tân Sơn

Thôn Vạn Tín

Thôn Vạn Trung

Thôn Châu Sơn

 • Xã Ân Hảo Đông

Thôn Bình Hòa Bắc

Thôn Bình Hòa Nam

Thôn Cảm Đức

Thôn Vạn Hòa

Thôn Hội Long

Thôn Hội Trung

Thôn Phước Bình

 • Xã Ân Sơn

Thôn 1

Thôn 2

 • Xã Ân Mỹ

Thôn Mỹ Thành

Thôn Mỹ Đức

Thôn Đại Định

Thôn Long Quang

Thôn Long Mỹ

 • Xã Dak Mang

Làng O6

Làng O10

Làng O11

Làng T6

 • Xã Ân Tín

Thôn Vạn Hội 1

Thôn Vạn Hội 2

Thôn Thanh Lương

Thôn Năng An

Thôn Vĩnh Đức

 • Xã Ân Thạnh

Thôn An Thường 1

Thôn An Thường 2

Thôn Thế Thạnh 1

Thôn Thế Thạnh 2

Thôn Hội An

Thôn Phú Văn

 • Xã Ân Phong

Thôn An Đôn

Thôn An Thiện

Thôn An Hòa

Thôn Linh Chiểu

Thôn An Chiểu

Thôn An Hậu

 • Xã Ân Đức

Thôn Vĩnh Hòa

Thôn Khoa Trường

Thôn Phú Thuận

Thôn Đức Long

Thôn Gia Đức

Thôn Gia Trị

 • Xã Ân Hữu

Thôn Hà Đông

Thôn Liên Hội

Thôn Hội Nhơn

Thôn Xuân Sơn

Thôn Phú Văn 1

Thôn Phú Văn 2

 • Xã Bok Tới

Thôn T1

Thôn T2

Thôn T4

Thôn T5

Thôn T6

 • Xã Ân Tường Tây

Thôn Phú Hữu 1

Thôn Phú Hữu 2

Thôn Phú Khương

Thôn Hà Tây

Thôn Tân Thạnh

Thôn Tân Thịnh

 • Xã Ân Tường Đông

Thôn Tân Thành

Thôn Lộc Giang

Thôn Diêu Tường

Thôn Vĩnh Viễn

Thôn Trí Tường

Thôn Thạch Long 1

Thôn Thạch Long 2

 • Xã Ân Nghĩa

Thôn Nghĩa Điền

Thôn Bình Sơn

Thôn Phú Ninh

Thôn Hương Quang

Thôn Kim Sơn

Thôn Nhơn Sơn

Thôn Nghĩa Nhơn

6. Huyện Phù Mỹ

 • Thị trấn Phù Mỹ

Khối Trà Quang

Khối Trà Quang Bắc

Khối Trà Quang Nam

Khối An Lạc Đông 1

Khối An Lạc Đông 2

Khối Phú Thiện

Khối Diêm Tiêu

 • Thị trấn Bình Dương

Khối Dương Liễu Nam

Khối Dương Liễu Tây

Khối Dương Liễu Bắc

Khối Dương Liễu Đông

 • Xã Mỹ Hiệp

Thôn Vạn Thiện

Thôn Bình Long

Thôn Vạn Phước Đông

Thôn Vạn Phước Tây

Thôn An Trinh

Thôn Đại Thuận

Thôn Đại Thạnh

Thôn Vạn Lộc

Thôn Thạnh An

Thôn Bình Tân Đông

Thôn Bình Tân Tây

Thôn Trà Bình Đông

Thôn Trà Bình Tây

Thôn Hòa Nghĩa

Thôn Hữu Lộc

Thôn Tú Dương

Thôn Đại Sơn

 • Xã Mỹ Chánh

Thôn Chánh Thiện

Thôn Chánh An

Thôn Hiệp An

Thôn An Lương

Thôn Đông An

Thôn Thái An

Thôn Lương Trung

Thôn Lương Thái

Thôn An Xuyên 1

Thôn An Xuyên 2

Thôn An Xuyên 3

Thôn Thượng An

Thôn An Hoan

Thôn An Hòa

Thôn Công Trung

Thôn Trung Xuân

 • Xã Mỹ Tài

Thôn  Mỹ Hội 1

Thôn Mỹ Hội 2

Thôn Mỹ Hội 3

Thôn Kiên Phú

Thôn Vĩnh Phú 3

Thôn Vĩnh Phú 7

Thôn Vĩnh Phú 8

Thôn Vĩnh Nhơn

Thôn Vĩnh Lý

Thôn Vạn Ninh 1

Thôn Vạn Ninh 2

Thôn Vạn Thái

 • Xã Mỹ Phong

Thôn Phú Nhiêu

Thôn Gia Hội

Thôn Phú Quang

Thôn Vĩnh An

Thôn Phú Đức

Thôn Văn Trường Đông

Thôn Văn Trường Tây

Thôn Phước Chánh

Thôn Vĩnh Bình

Thôn Phước Thung

Thôn Văn Trường

 • Xã Mỹ Lộc

Thôn Cửu Thành

Thôn An Tường

Thôn An Bão

Thôn Tân Lộc 

Thôn Tân Ốc 

Thôn Vạn Phú

Thôn Vạn Định

Thôn Nghĩa Lộc

Thôn Vĩnh Thuận

 • Xã Mỹ Trinh

Thôn Lạc Sơn

Thôn Trung Hội

Thôn Trinh Vân Bắc

Thôn Trinh Vân Nam

Thôn Trực Đạo

Thôn Trung Bình

Thôn Trà Lương

Thôn Chánh Thuận

 • Xã Mỹ Thọ

Thôn Chánh Đạo

Thôn Cát Tường

Thôn Đại Lương

Thôn Chánh Tường

Thôn Chánh Trực

Thôn Chánh Trạch 3 

Thôn Tân Phụng 2

Thôn Thuận An

Thôn Chánh Trạch 1

Thôn Chánh Trạch 2

Thôn Tân Thành

Thôn Tân Phụng 1

 • Xã Mỹ Châu

Thôn Vạn Lương

Thôn Lộc Thái

Thôn Quang Nghiễm

Thôn Vạn An

Thôn Vạn Thiết

Thôn Trà Thung

Thôn Mỹ Trang

Thôn Châu Trúc

Thôn Vạn Thiện

 • Xã Mỹ Quang

Thôn Tường An

Thôn Tân An

Thôn Bình Trị

Thôn Trung Thành 1

Thôn Trung Thành 2

Thôn Trung Thành 3

Thôn Trung Thành 4

 • Xã Mỹ Thành

Thôn Xuân Bình Nam

Thôn Xuân Bình Bắc

Thôn Hòa Hội Bắc

Thôn Hòa Hội Nam

Thôn Hưng Lạc

Thôn Hưng Tân

Thôn Vĩnh Lợi 1

Thôn Vĩnh Lợi 2

Thôn Vĩnh Lợi 3

 • Xã Mỹ Đức

Thôn An Giang Đông

Thôn Hòa Tân

Thôn Phú Hà

Thôn Phú Hòa

Thôn Phú Thứ

Thôn An Giang Tây

Thôn Tân Phú

 • Xã Mỹ Chánh Tây

Thôn Trung Thứ

Thôn Trung Bình

Thôn Trung Hiệp

Thôn Trung Hậu

Thôn Trung Thuận

Thôn Trung Tường

 • Xã Mỹ Thắng

Thôn 4

Thôn 7 Nam

Thôn 7 Bắc

Thôn 8 Đông

Thôn 8 Tây

Thôn 9

Thôn 10

Thôn 11

 • Xã Mỹ Hòa

Thôn Phú Thiện

Thôn Phước Thọ

Thôn Hội Khánh

Thôn Hội Phú

Thôn An Lạc 1

Thôn An Lạc 2

Thôn Gia Vấn

 • Xã Mỹ Lợi

Thôn Chánh Khoan Nam

Thôn Chánh Khoan Đông

Thôn Chánh Khoan Tây

Thôn Phú Ninh Đông

Thôn Phú Ninh Tây

Thôn Mỹ Phú Nam

Thôn Mỹ Phú Đông

Thôn Mỹ Phú Bắc

 • Xã Mỹ Cát

Thôn Hội Thuận

Thôn Chánh Hội

Thôn Trinh Long Khánh

Thôn An Mỹ

 • Xã Mỹ An

Thôn Thuận Đạo

Thôn Chánh Giáo

Thôn Hòa Ninh

Thôn  Xuân Phương

Thôn Xuân Bình

Thôn Xuân Thạnh

Thôn Xuân Thạnh Nam

7. Huyện  Phù Cát

 • Thị trấn Ngô Mây

Khu An Kim

Khu An Ninh

Khu An Bình

Khu An Thọ

Khu An Khương

Khu An Phong

Khu An Kiều

Khu An Phú

Khu An Hòa

Thôn An Hành Tây

 • Xã Cát Minh

Thôn Gia Lạc

Thôn Gia Thạnh

Thôn Trung Chánh

Thôn Trung An

Thôn Xuân An

Thôn Đức Phổ 1

Thôn Đức Phổ 2

 • Xã Cát Hiệp

Thôn Hòa Đại

Thôn Hội Vân

Thôn Tùng Chánh

 • Xã Cát Thắng

Thôn Vĩnh Phú

Thôn Mỹ Bình

Thôn Hưng Trị

Thôn Phú Giáo

Thôn Long Hậu

 • Xã Cát Tân

Thôn Hữu Hạnh

Thôn Tân Lệ

Thôn Tân Hòa

Thôn Kiều An

Thôn Kiều Huyên

Thôn Bình Đức

Thôn Hòa Dõng

 • Xã Cát Tài

Thôn Vĩnh Thành

Thôn Hòa Hiệp

Thôn Thái Phú

Thôn Thái Bình

Thôn Thái Thuận

Thôn Chánh Danh

Thôn Cảnh An

Thôn Phú Hiệp

 • Xã Cát Trinh

Thôn Phong An

Thôn Phú Kim

Thôn Phú Nhơn

Thôn An Đức

 • Xã Cát Tường

Thôn Tường Sơn

Thôn Phú Gia

Thôn Kiều Đông

Thôn Xuân Quang

Thôn Chánh Hòa

Thôn Chánh Lạc

Thôn Xuân An

Thôn Chánh Liêm

Thôn Chánh Lý

 • Xã Cát Hanh

Thôn Hòa Hội

Thôn Mỹ Hóa

Thôn Vĩnh Trường

Thôn Khánh Lộc

Thôn Vinh Kiên

Thôn Tân Xuân

Thôn Khánh Phước

Thôn Vĩnh Long

Thôn Tân Hóa Bắc

Thôn Tân Hóa Nam

Thôn Chánh An

 • Xã Cát Hưng

Thôn Hưng Mỹ 1

Thôn Hưng Mỹ 2

Thôn Mỹ Long

Thôn Mỹ Thuận

Thôn Hội Lộc

Thôn Lộc Khánh

 • Xã Cát Nhơn

Thôn Chánh Mẫn

Thôn Chánh Nhơn

Thôn Đại Hữu

Thôn Đại Ân

Thôn Đại Lợi

Thôn Liên Trì

Thôn Đại Hào

Thôn Trung Bình

Thôn An Nông

 • Xã Cát Sơn

Thôn Hội Sơn

Thôn Thạch Bàn Tây

Thôn Thạch Bàn Đông

 • Xã Cát Tiến

Thôn Chánh Đạt

Thôn Trường Thạnh

Thôn Phương Thái

Thôn Phú Hậu

Thôn Trung Lương

Thôn Tân Tiến

Thôn Phương Phi

 • Xã Cát Thành

Thôn Chánh Thắng

Thôn Chánh Hùng

Thôn Chánh Thiện

Thôn Chánh Hóa

Thôn Hóa Lạc

Thôn Phú Trung

 • Xã Cát Chánh

Thôn Vân Triêm

Thôn Chánh Định

Thôn Chánh Hội

Thôn Chánh Hữu

Thôn Phú Hậu

 • Xã Cát Hải

Thôn Tân Thắng

Thôn Chánh Oai

Thôn Tân Thanh

Thôn Vĩnh Hội

 • Xã Cát Khánh

Thôn Phú Dõng

Thôn Phú Long

Thôn An Nhuệ

Thôn Thắng Kiên

Thôn Chánh Lợi

Thôn Ngãi An

Thôn An Quang Tây

Thôn An Quang Đông

 • Xã Cát Lâm

Thôn Thuận Phong

Thôn Đại Khoang

Thôn Long Định

Thôn An Điềm

Thôn Hiệp Long

8. Huyện  Tây Sơn

 • Thị trấn Phú Phong

Khối 1

Khối 1 A

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Khối Hòa Lạc

Khối Phú Văn

Khối Phú Xuân

Khối Thuận Nghĩa

 • Xã Tây Thuận

Thôn Thượng Sơn

Thôn Tiên Thuận

Thôn Trung Sơn

Thôn Hòa Thuận

 • Xã Tây Giang

Thôn Thượng Giang 1

Thôn Thượng Giang 2

Thôn Nam Giang

Thôn Tả Giang 1

Thôn Tả Giang 2

Thôn Hữu Giang

 • Xã Bình Nghi

Thôn 1

Thôn Lai Nghi

Thôn 2

Thôn Thủ Thiện Thượng

Thôn 3

Thôn Thủ Thiện Hạ

Thôn 4

 • Xã Bình Tường

Thôn Hòa Sơn

Thôn Hòa Trung

Thôn Hòa Hiệp

Xã Tây Bình

Thôn Mỹ An

Thôn Mỹ Thuận

Thôn An Chánh

 • Xã Bình Thuận

Thôn Hòa Mỹ

Thôn Thuận Nhứt

Thôn Thuận Truyền

Thôn Thuận Hạnh

Thôn Thuận Hiệp

 • Xã Bình Hòa

Thôn Dõng Hòa

Thôn Vĩnh Lộc

Thôn Kiên Thạnh

Thôn Vân Tường

Thôn Trường Định 1

Thôn Trường Định 2

 • Xã Bình Thành

Thôn Phú Lạc

Thôn Kiên Long

Thôn Kiên Ngãi

Thôn An Dõng

 • Xã Tây An

Thôn Đồng Quy

Thôn Háo Nghĩa

Thôn Đại Chí

Thôn Trà Sơn

Thôn Mỹ Đức

 • Xã Bình Tân

Thôn M6

Thôn Thuận Ninh

Thôn An Hội

Thôn Mỹ Thạch

Thôn Phú Hưng

Thôn Thuận Hòa

 • Xã Tây Phú

Thôn Phú Mỹ

Thôn Phú Thọ

Thôn Phú Hiệp

Thôn Phú Thịnh

Thôn Phú Lâm

 • Xã Tây Vinh

Thôn An Vinh 1

Thôn Nhơn Thuận

Thôn An Vinh 2

Thôn Bỉnh Đức

 • Xã Tây Xuân

Thôn Phú An

Thôn Phú Hòa

Thôn Đồng Sim

 • Xã Vĩnh An

Làng Xà Tang

Làng Kon Giọt 1

Làng Kon Giọt 2

Làng Kon Giang

Làng Kon Mon

9. Huyện  Tuy Phước

 • Thị trấn Tuy Phước

Thôn Phong Thạnh

Thôn Trung Tín 1

ThônTrung Tín 2

Thôn Công Chánh

Thôn Thạnh Thế

Thôn Mỹ Điền

Thị trấn Diêu Trì

Thôn Vân Hội 1

Thôn Vân Hội 2

Thôn Diêu Trì

Thôn Luật Lễ

 • Xã Phước Quang

Thôn Tri Thiện

Thôn Phục Thiện

Thôn Lộc Ngãi

Thôn Định Thiện Tây

Thôn Định Thiện Đông

Thôn Văn Quang

Thôn Tân Điền

Thôn Quảng Điền

Thôn Luật Bình

Thôn Lương Quang

Thôn An Hòa

 • Xã Phước Sơn

Thôn Phụng Sơn

Thôn Kỳ Sơn

Thôn Lộc Trung

Thôn Vinh Quang 1

Thôn Vinh Quang 2

Thôn Mỹ Trung

Thôn Mỹ Cang

Thôn Xuân Phương

Thôn Lộc Thượng

Thôn Dương Thiện

 • Xã Phước Hòa

Thôn Tân Mỹ

Thôn Bình Lâm

Thôn Hữu Thành

Thôn Kim Tây

Thôn Kim Đông

Thôn Kim Xuyên

Thôn Tùng Giản

Thôn Tân Giản

Thôn Huỳnh Giản Bắc

Thôn Huỳnh Giản Nam

 • Xã Phước Nghĩa

Thôn Hưng Nghĩa

Thôn Thọ Nghĩa

Thôn Huỳnh Mai

 • Xã Phước An

Thôn Ngọc Thạnh 1

Thôn Ngọc Thạnh 2

Thôn An Hòa 1

Thôn An Hòa 2

Thôn An Sơn 1

Thôn An Sơn 2

Thôn Đại Hội

Thôn Quy Hội

Thôn Thanh Huy 1

Thôn Thanh Huy 2

 • Xã Phước Hiệp

Thôn Đại Lễ

Thôn Luật Chánh

Thôn Lục Lễ

Thôn Tuân Lễ

Thôn Tú Thuỷ

Thôn Xuân Mỹ

Thôn Giang Nam

Thôn Giang Bắc

 • Xã Phước Lộc

Thôn Vinh Thạnh 1

Thôn Vinh Thạnh 2

Thôn Vĩnh Hy

Thôn Hanh Quang

Thôn Quang Hy

Thôn Phong Tấn

Thôn Phú Mỹ 1

Thôn Phú Mỹ 2

Thôn Quảng Tín

Thôn Đại Tín

Thôn Trung Thành

 • Xã Phước Thuận

Thôn Diêm Vân

Thôn Liêm Thuận

Thôn Phổ Trạch

Thôn Tân Thuận

Thôn Bình Thái

Thôn Quảng Vân

Thôn Lộc Hạ

Thôn Nhân Ân

 • Xã Phước Thành

Thôn Bình An 1

Thôn Bình An 2

Thôn Cảnh An 1

Thôn Cảnh An 2

 • Xã Phước Hưng

Thôn Quảng Nghiệp

Thôn Biểu Chánh

Thôn An Cửu

Thôn Tân Hội

Thôn Lương Lộc

Thôn Háo Lễ

Thôn Nho Lâm

 • Xã Phước Thắng

Thôn Dương Thành

Thôn Khuông Bình

Thôn Lương Bình

Thôn Phổ Đồng

Thôn Tư Cung

Thôn Thanh Quang

Thôn Lạc Điền

Thôn An Lợi

Thôn Đông Điền

10. Huyện Vân Canh

 • Thị trấn Vân Canh

Thôn 2

Thôn 3

Thôn Thịnh Văn 1

Thôn Thịnh Văn 2

Làng Canh Tân

Làng Tân Thuận

Làng Suối Mây

Làng Hiệp Hà

Làng Hiệp Hội

Làng Hiệp Giao

Làng Đác Đưm

 • Xã Canh Hiệp

Thôn 4

Làng Hiệp Tiến

Làng Hiệp Hưng

Làng Suối Đá

Làng Canh Giao

 • Xã Canh Liên

Làng Hà Giao

Làng Kon Lót

Làng Kà Nâu

Làng Kà Bưng

Làng Kà Bông

Làng Cát

Làng Chồm

Làng Canh Tiến

 • Xã Canh Hiển

Thôn Chánh Hiển

Thôn Thanh Minh

Thôn Tân Quang

Thôn Hiển Đông

 • Xã Canh Vinh

Thôn Kinh Tế

Thôn Tân Vinh

Thôn Hiệp Vinh 1

Thôn Hiệp Vinh 2

Thôn An Long 1

Thôn An Long 2

Thôn Bình Long

Thôn Tăng Hòa

Thôn Tăng Lợi

 • Xã Canh Hòa

Làng Canh Thành

Làng Canh Lãnh

Làng Canh Phước

 • Xã Canh Thuận

Làng Hà Lũy

Làng Hòn Mẻ

Làng Hà Văn Dưới

Làng Hà Văn Trên

Làng Kà Bưng

Làng Kà Te

Làng Kà Xim

Thôn Kinh Tế

11. Huyện Vĩnh Thạnh

 • Thị trấn Vĩnh Thạnh

Thôn Hà Rơn

Thôn Klot Póc

Thôn Định An

Thôn Định Tố

Thôn Định Tân

Thôn Định Thiền

Thôn Định Bình

 • Xã Vĩnh Quang

Thôn Định Trường

Thôn Định Thái

Thôn Định Quang

Thôn Định Trung

Thôn Định Xuân

 • Xã Vĩnh Hiệp

Thôn Thạnh Quang

Thôn Hà Ri

Thôn Vĩnh Thọ

Thôn Vĩnh Phúc

Thôn Vĩnh Khương

Thôn Tà Lét

Thôn Vĩnh Cửu

 • Xã Vĩnh Thịnh

Thôn Vĩnh Trường

Thôn An Nội

Thôn An Ngoại

Thôn Vĩnh Định

Thôn Vĩnh Thái

Thôn Vĩnh Hòa

Thôn Vĩnh Bình

Thôn M2

Thôn M3

 • Xã Vĩnh Sơn

Làng K3

Làng K4

Làng K2

Làng K8

 • Xã Vĩnh Hảo

Thôn Định Nhất

Thôn Định Tam

Thôn Định Trị

Làng Tà Điệk

 • Xã Vĩnh Thuận

Làng 1

Làng 2

Làng 3

Làng 4

Làng 5

Làng 6

Làng 7

Làng 8

 • Xã Vĩnh Hòa

Làng M6

Làng M7

Làng M8

Làng M9

Làng M10

Thôn Tiên An

Thôn Tiên Hòa

 • Xã Vĩnh Kim

Làng O2

Làng O3

Làng O5

Làng K6

Làng Đác Tra

Làng Kông Trú