Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 5 của HĐND Phường khóa XIII