Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

In hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 2.001696.000.00.00.H08
Lĩnh vực Thủ tục hành chính cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công ( 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn)
Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện


- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo Mẫu II.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).- Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay thế nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. Trường hợp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương quy định nội dung đăng ký kinh doanh thì nội dung đăng ký kinh doanh tại các Giấy này tiếp tục có hiệu lực. 


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015; 3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015.


Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện


Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  127 Hai Bà Trưng, TP Quy NhơnBước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.


Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/tttl/52/giayto/2019_01/1547262793_De_xuat_du_an_dau_tu.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC


1. Có hồ sơ hợp lệ; 2. Nội dung điều chỉnh không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; 3. Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp dự án có mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.


Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi