Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

In hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1.003940.000.00.00.H08
Lĩnh vực Thủ tục hành chính cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công ( 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn)
Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo Mẫu II.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015; 3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015.


Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện


Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh.Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình.Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan nêu tại Bước 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định về các nội dung điềuBước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.Bước 6: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 04 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
/upload/101376/20200220/d8e91af6fe425c1f45d27a4e6ed87b411547261141_Van_ban_de_nghi_dieu_chinh_du_an_dau_tu.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC


Được UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.


Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi