Hoài Nhơn: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoài Nhơn: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giai đoạn 2016-2020” (gọi tắt là Chương trình động số 05 của Tỉnh ủy. Công tác cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2019 của huyện Hoài Nhơn tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

    Công tác cải cách hành chính trong 6 tháng cuối  năm 2019 tiếp tục được Huyện ủy , UBND huyện, chỉ đạo, quán triệt tới các cấp, các ngành trong việc rà soát các chỉ tiêu, đề án, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giai đoạn 2016-2020” (gọi tắt là Chương trình động số 05 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 40-KH/HU ngày 27/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 05 của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện.

    Các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền về cải cách hành chính, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện cải cách hành chính, đã có sự chuyển biến tích cực gắn với ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan đơn vị quản lý Nhà nước, góp phần đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác kiểm tra công vụ được duy trì và triển khai ngay từ ngày làm việc đầu năm. Đoàn kiểm tra công vụ của huyện đã kiểm tra một số xã, thị trấn, kịp thời chấn chỉnh các đơn vị tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và thời gian làm việc.

    Việc xây dựng các cơ chế chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đáp ứng hoạt động về quản lý Nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.

   Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông có sự chuyển biến tích cực, số lượng thủ tục hành chính được công khai đầy đủ theo quy định, việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo có chất lượng, kịp thời và đúng theo pháp luật. Riêng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện, việc niêm yết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hình thức niêm yết bằng bản giấy, bằng hệ thống tra cứu điện tử và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện đảm bảo thuận lợi tối đa cho tổ chức và cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin. Việc thực hiện thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBNĐ huyện. Với nguyên tắc lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban chuyên môn...

   Việc đẩy mạnh ứng dụng thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã có chuyên biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Việc triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp rất quyết liệt. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn cơ bản đã ứng dụng thành thạo phần mềm.

  Công tác tổ chức bộ máy của huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí hợp lý, đúng chuyên môn, chuyên ngành được đào tạo. Các ban ngành, đoàn thể, các phòng ban chuyên môn của huyện được bố trí sắp xếp không trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Do vậy trong giải quyết công việc đạt hiệu quả cao

 Hiện tại cổng thông tin điện tử của huyện đã cơ bản đáp ứng được việc cập nhật, đưa thông tin của các đơn vị, cung cấp thông tin về chính sách, hoạt động, văn bản pháp luật, dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện được đăng tải kịp thời, góp phần hỗ trợ hoạt động chỉ đạo, điều hành…


Phan Thị Thùy


Nguồn:hoainhon.binhdinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết