Triển khai xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm một cửa điện tử
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm một cửa điện tử

  Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng phần mềm một của điện tử cấp huyện; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 30/09/2019 về triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tại UBND huyện Hoài Nhơn. Kết quả, đến nay UBND huyện đã phối hợp với VNPT Bình Định khảo sát trang thiết bị, số lượng công chức trực tiếp tham gia giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa UBND các xã, thị trấn, tạo lập tài khoản người dùng và tổ chức tập huấn cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và công chức Chi cục Thuế, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh chi nhánh Hoài Nhơn; theo đó, trong tháng 12/2019, phần mềm một cửa điện tử sẽ triển khai tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Các cơ quan, phòng ban của huyện và UBND xã, thị trấn đều trang bị sử dụng các phần mềm quản lý tài chính, tài sản công, quản lý dữ liệu về cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, theo dõi quy trình giải quyết thủ tục hành chính và một số phần mềm phục vụ nghiệp vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. 

Các phòng, ban huyện và UBND thị trấn Bồng Sơn luôn duy trì và sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Đảm bảo lộ trình xây dựng, chuyển đổi sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch của tỉnh: Đối với các cơ quan huyện sẽ thực hiện chuyển đổi trong năm 2020, UBND thị trấn Bồng Sơn thực hiện trong năm 2021. Hiện có 12 xã, thị trấn đã hoàn thành xong việc xây dựng, đến cuối năm 2019 sẽ công bố và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015


Phan Thị Thùy 


Nguồn:hoainhon.binhdinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết